ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

ტესტები ქართულ ენასა

ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

Question #1: რომელია არასწორი ფორმა?

Question #2: რომელია არასწორი?

Question #3: რა ტიპისაა მოცემული წინადადება ?ტარიელი, რომელიც წყაროსთან იჯდა, მწუხარებას ეძლეოდა.

Question #4: ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა ქართულისთვის უფრო ბუნებრივი ?

Question #5: გადატანითი მნიშვნელობით უხერხემლო ნიშნავს :

Question #6: ჯიუტი ადამიანი არის :

Question #7: რომელია სწორი ფორმა ?1. შეუწყვიტავს.  2. შეუწყვეტავს.  3. შეუწყვეტს.

Question #8: რომელია სწორი ფორმა ?1. გაუკრეჭია.  2. გაუკრეჭავს.  3. გაუკრიჭავს.

Question #9: რომელი ფორმა უნდა ჩავსვათ წინადადებაში :მათი მომავალი … მონდომებაზეა დამოკიდებული.

Question #10: რომელ წინადადებაში არ არის სწორად დასმული სასვენი ნიშანი ?

Question #11: რის საფუძველზე დაწერა გიორგი მერჩულემ თავისი თხზულება ,, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ” ?

Question #12: გაიხსენეთ ,,ვეფხისტყაოსანი” :რატომ თვლიდა ნესტანი , რომ ტარიელმა მისთვის მიცემულ ფიცს უღალატა ?

Question #13: რა მოსთხოვა ავთანდილმა ვაჭრებს იმის შემდეგ, რაც მეკობრეები დაამარცხა და მათ გზა გაუხსნა ?

Question #14: ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსშ ,, ფიქრნი მტკვრის პირას” ვკითხულობთ :,, თუნდ კეთილ მეფე როდის არის მოსვენებული ?მისი სიცოცხლე – ზრუნვა, ქება და ცდა ქებული,მისი ფიქრია, თუ ვით უკეთ მან უპატრონოსთავის მამულსა, თვისთა შვილთა, რომ შემდგომსა დროსარ მისცეს წყევით თვის სახელი შთამომავლობას!.. “რა არის კეთილი მეფის საზრუნავი ? 

Question #15: გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის ლექსი ,, პოეტი ” :რომელ სტრიქონში ჩანს, რომ ილიას გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი საგანგებო დანიშნულება ? 

Question #16: გაიხსენეთ ვაჟა ფშაველას პოემა  ,, სტუმარ მასპინძელი ” :თვითმკვლელობის წინ აღაზა ფიქრობდა, რომ მან და მისმა ქმარმა ქისტებს შესცოდეს.რაში ადანაშაულებდა აღაზა საკუთარ თავს ? 

Question #17: მიხეილ ჯავახიშვილის რომანში ,, ჯაყოს ხიზნები” ვკითხულობთ :,,ჯაყო თეიმურაზის მამულს გარს უვლიდა და ვითარცა უპატრონო  ქონებისა და თავისი ნაოფლარის კანონიერი მემკვიდრე, გააფთრებული გაჰკიოდა : – ჩემია! ჩემია! “ჯაყოს რა თვისება ჩანს ამ მონაკვეთში ?

Question #18: გაიხსენეთ ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობა ,, შელოცვა რადიოთი” :რის გამო დაუთმო ბრომლეის თავისი ინდოელი მსახური ჰექსლეიმ ?

Question #19: გაიხსენეთ კონსტანტინე გამსახურდიას რომანი ,, დიდოსტატის მარჯვენა ” :რომელი ისტორიული რეალობა განაპირობებდა იმას , რომ ,, ამ მაგალითით დაშინებული ტფილისელი ამირაც გატვრინული იყო ” ?

Question #20: გაიხსენეთ გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობა ,, კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა ” :რა საერთო აქვს ღვინის სმასა და კითხვას, ვასიკო კეჟერაძის აზრით?

თქვენი online რეპეტიტორი

ტესტები – “შუშანიკის წამება”

შუშანიკის წამება

შუშანიკის წამება

შუშანიკის წამება

Question #1: ვიხილე „ხატი დაბრძანებული“,რას ნიშნავს ხატი?

Question #2: ვის უბრძანა ვარსქენმა შუშანიკის წაყვანა საპყრობილეში?

Question #3: რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზეზი?

Question #4: რამდენჯერ ითხოვს ვარსქენი მეუღლისგან რჯულის შეცვლას?

Question #5: ვის ადანაშაულებს ვარსქენი ცოლთან განშორებაში?

Question #6: სადაური პალეკარტი ემოსა შუშანიკს?

Question #7: რომელ საეკლესიო პირს გაუსწორდა ვარსქენი ფიზიკურად?

Question #8: ვის წინააღმდეგ ომებში მონაწილეობს ვარსქენი?

Question #9: რამდენი ხანი დაჰყო შუშანიკმა პატიმრობაში?

Question #10: რას იყენებდა შუშანიკი ციხეში სასთუმლად?

Question #11: რა ვიცით ვარსქენის მშობლებზე?

Question #12: რას ადარებს ავტორი შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?

Question #13: რას საქმიანობს შუშანიკი ციხეში?

Question #14: ვისი თხოვნით ბრძანა ვარსქენმა შუშანიკისთვის ბორკილების ახსნა?

თქვენი online რეპეტიტორი

,, დიდოსტატის მარჯვენა” ტესტები

დიდოსტატისმარჯვენა

დიდოსტატის მარჯვენა

დიდოსტატის მარჯვენა

Question #1: რამდენი წლისა გაამეფეს გიორგი?

Question #2: რომელი ციხე ეკუთვნოდა ფარსმანის ოჯახს?

Question #3: სად შეირქვა ფარსანმა სპარსი?

Question #4: ვინ ამბობს? : ,, ხელოვნება გულის სისხლს მოითხოვს საფასად, თუ მთელი ჯანი არ შეალიე ამ სასტიკ ბომონს არაფერი გამოგივა ხელიდან”

Question #5: რას ნიშნავს მჩხიბავი ?

Question #6: რომელი მხატვრული ხერხია,, აგური აგურს წაეპოტინა ” ?

Question #7: ვინ უყვარდა ყველაზე მეტად გიორგი მეფეს?

Question #8: სადაური იყო არსაკიძე?

Question #9: ვის ჩასჩიჩინებდა მზრდელი მუდამ :  ,, ცხოვრება უდაბნოა, ურწყული და ეცადე გარს შემოუარო ” ?

Question #10: ვინ იყო შემსმენელი ფარსმანისა?

Question #11: ვის ეკუთვნოდა თავიდან ძელიცხოელის ჯვარი ?

Question #12: ვინ ჯობდა მეფესა და გირშელს ცურვაში?

Question #13: ვისზეა საუბარი : ,, გახადა სამოსი, გაოცდა, როცა ნახმლევებისგან დაჩეხილი სხეული ნახა, სავსებით ახალგაზრდა ვაჟკაცის სხეული.” ?

Question #14: რომელ წელს აიღეს სარკინოზებმა თბილისი?

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]