მდინარე

მდინარე

მდინარე

მდინარე ბუნებრივი წყლის ნაკადია, რომელიც თავისსავე გამომუშავებულ კალაპოტში რელიეფის დახრილობის მიმართულებით მიედინება. მას აქვს სათავე და შესართავი. სათავესა და შესართავს შორის ჩადაბლებას ხეობა ეწოდება. (more…)

დედამიწის დღეღამური და წლიური მოძრაობა

დედამიწის

დედამიწის დღეღამური და წლიური მოძრაობა

დედამიწა ერთდროულად რამდენიმე სახის მოძრაობას ასრულებს. იგი ბრუნავს თავისი წარმოსახვითი ღერძის გარშემო, მზის ირგვლივ და ამავე დროს – მზესთან ერთად გალაქტიკაში. (more…)

დედამიწის ფორმა და სიდიდე

დედამიწის ფორმა

დედამიწა

დედამიწის სფერულობის შესახებ პირველი მოსაზრება ძველ ბერძენ მეცნიერს, არისტოტელეს (ძვ.წ. 384-322 წწ.) ეკუთვნის. დედამიწის სფერულობას მთელი რიგი ფაქტები ადასტურებს: ზღვის ნაპირიდან ჯერ გემის ანძა მოჩანს, შემდეგ კი გემის კორპუსი. სიმაღლეზე ასვლისას ჰორიზონტის ხაზი ფართოვდება და ხედვის არე იზრდება. მთვარის დაბნელებისას მასზე დედამიწის ჩრდილს წრიული ფორმა აქვს. ადამიანი კოსმოსიდან დედამიწას ხედავს, როგორც სფერულ სხეულს.

(more…)

რუკა და მასზე მუშაობის ტექნიკები

რუკა

რუკა

გეოგრაფიული რუკა დედამიწის მთელი ზედაპირის ან მისი ცალკეული ნაწილების შემცირებული და განზოგადებული, სიბრტყეზე შესრულებული გამოსახულებაა განსაზღვრული კარტოგრაფიული პროექციით, გრადუსთა ბადით, მასშტაბითა და პირობითი ნიშნებით. (more…)

გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები

გეოგრაფიის კვლევის

გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები

გეოგრაფიული კვლევები დღესაც გრძელდება. ბუნებაში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვება, მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენა და სათანადო დასკვნების გაკეთება გეოგრაფების გარეშე წარმოუდგენელია. (more…)

გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტი და მიზნები

გეოგრაფიის

გეოგრაფიის შესწავლის ობიექტი

გეოგრაფია მეცნიერებაა ბუნებასა და საზოგადოებაში მიმდინარე გეოგრაფიული პროცესების შესახებ. სიტყვა “გეოგრაფია” ბერძნულია. “გეო” დედამიწას, “გრაფოს” აღწერას, ე.ი. დედამიწის აღწერას ნიშნავს.
ტერმინი “გეოგრაფია” ბერძენმა მეცნიერმა ერასტოთენემ შემოიღო (ძვ.წ. III-II საუკუნეების მიჯნა) და მანვე დაწერა წიგნი “გეოგრაფია”. (more…)

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]