15 რამ რაც უნდა იცოდეთ ბიოლოგიაში

15 რამ რაც უნდა იცოდეთ ბიოლოგიაში – გამრავლება

15 რამ რაც უნდა იცოდეთ ბიოლოგიაში – გამრავლება

 1. ხერხემლიანებიდან არაპირდაპირი განვითარება ახასიათებს ამფიბიებს.
 2.  განვითარება ახასიათებს ობობებს.
 3. მიტოზის დროს უჯრედის ციტოპლაზმის გაყოფა მიმდინარეობს  ტელოფაზაში. 
 4. ქრომოსომთა რიცხვი ორმაგდება ინტერფაზაში.
 5. მიტოზის პროფაზაში ხდება ქრომოსომთა სპირალიზაცია.
 6. მიტოზის ანაფაზაში ერთმანეთისგან განცალკევდება შვილეული ქრომოსომები (ქრომატიდები)
 7. მიტოზის ბიოლოგიური როლი იმაში მდგომარეობს, რომ იგი უზრუნველყოფს შვილეული უჯრედების იდენტურობას.
 8. მიტოზის შედეგად მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში წარმოიქმნება სომატური უჯრედები.
 9. სპორებით მრავლდება გვიმრები.
 10. დაკვირტვით  მრავლდება საფუარები.
 11. გაყოფით გამრავლება ახასიათებს ევგლენას.
 12. ვეგეტატიური გამრავლება არის ბოლქვით, გორგლით, ფოთლით, ფესვურით და პწკალებით გამრავლება.
 13. სასქესო უჯრედების შეხვედრა განაყოფიერების დროს განპირობებულია დადებითი ქემოტაქსისით.
 14. რეპარაციული რეგენერაციის დროს ხდება სხეულის დაზიანებული და დაკარგული ნაწილების აღდგენა.
 15. კროსინგოვერი ჰომოლოგიური ქრომოსომების მიერ გარკვეული უბნის გაცვლაა.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]