შავი ზღვის მიმოხილვა

შავი ზღვის მიმოხილვა

შავი ზღვის მიმოხილვა

საქართველოს ტერიტორიას შავი ზღვა დასავლეთიდან 315 კმ მანძილზე ეკვრის.
შავი ზღვა მოქცეულია ალპური დანაოჭების ორ შტოს – პონტო მთებსა და კავკასიონს შორის.
ზოგადი ცნობები შავი ზღვის შესახებ:
შავი ზღვის მდებარეობა – ჩ. გ. 400551-461321 და   ა.გ. 270271-410421
ზედაპირის ფართობი – 420 325 კვ.კმ
საშუალო სიღრმე – 1271 მ
მაქსიმალური სიღრმე – 2258 მ
მაქსიმალური სიგრძე (პარალელზე) –  1150 კმ
მაქსიმალური სიგანე (მერიდიანზე – 580 კმ
მინიმალური სიგანე – 265 კმ
წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა – +8,80C
წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა საქართველოს სანაპიროსთან ზაფხულში –  +240C – +260C
წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა საქართველოს სანაპიროსთან ზამთარში – +90C – +110C
მარილიანობა ცენტრში   –  17-18%o
მარილიანობა სიღრმეში   –  22-23%o
სანაპირო ხაზის სიგრძე 3400 კმ
სანაპირო ხაზის სიგრძე საქართველოში – 315 კმ

ზამთრობით ციმბირული ანტიციკლონის განშტოებები შავ ზღვაზე განაპირობებს ჩრდილო-აღმოსავლეთის ქარებს, რომელსაც „ბორას“ უწოდებდნენ.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]