შუშანიკის წამება

შუშანიკის წამება

შუშანიკის წამება

Question #1: ვიხილე „ხატი დაბრძანებული“,რას ნიშნავს ხატი?

Question #2: ვის უბრძანა ვარსქენმა შუშანიკის წაყვანა საპყრობილეში?

Question #3: რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზეზი?

Question #4: რამდენჯერ ითხოვს ვარსქენი მეუღლისგან რჯულის შეცვლას?

Question #5: ვის ადანაშაულებს ვარსქენი ცოლთან განშორებაში?

Question #6: სადაური პალეკარტი ემოსა შუშანიკს?

Question #7: რომელ საეკლესიო პირს გაუსწორდა ვარსქენი ფიზიკურად?

Question #8: ვის წინააღმდეგ ომებში მონაწილეობს ვარსქენი?

Question #9: რამდენი ხანი დაჰყო შუშანიკმა პატიმრობაში?

Question #10: რას იყენებდა შუშანიკი ციხეში სასთუმლად?

Question #11: რა ვიცით ვარსქენის მშობლებზე?

Question #12: რას ადარებს ავტორი შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?

Question #13: რას საქმიანობს შუშანიკი ციხეში?

Question #14: ვისი თხოვნით ბრძანა ვარსქენმა შუშანიკისთვის ბორკილების ახსნა?

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]