ტესტები ქართულ ენასა

ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

Question #1: რომელია არასწორი ფორმა?

Question #2: რომელია არასწორი?

Question #3: რა ტიპისაა მოცემული წინადადება ?ტარიელი, რომელიც წყაროსთან იჯდა, მწუხარებას ეძლეოდა.

Question #4: ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა ქართულისთვის უფრო ბუნებრივი ?

Question #5: გადატანითი მნიშვნელობით უხერხემლო ნიშნავს :

Question #6: ჯიუტი ადამიანი არის :

Question #7: რომელია სწორი ფორმა ?1. შეუწყვიტავს.  2. შეუწყვეტავს.  3. შეუწყვეტს.

Question #8: რომელია სწორი ფორმა ?1. გაუკრეჭია.  2. გაუკრეჭავს.  3. გაუკრიჭავს.

Question #9: რომელი ფორმა უნდა ჩავსვათ წინადადებაში :მათი მომავალი … მონდომებაზეა დამოკიდებული.

Question #10: რომელ წინადადებაში არ არის სწორად დასმული სასვენი ნიშანი ?

Question #11: რის საფუძველზე დაწერა გიორგი მერჩულემ თავისი თხზულება ,, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ” ?

Question #12: გაიხსენეთ ,,ვეფხისტყაოსანი” :რატომ თვლიდა ნესტანი , რომ ტარიელმა მისთვის მიცემულ ფიცს უღალატა ?

Question #13: რა მოსთხოვა ავთანდილმა ვაჭრებს იმის შემდეგ, რაც მეკობრეები დაამარცხა და მათ გზა გაუხსნა ?

Question #14: ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსშ ,, ფიქრნი მტკვრის პირას” ვკითხულობთ :,, თუნდ კეთილ მეფე როდის არის მოსვენებული ?მისი სიცოცხლე – ზრუნვა, ქება და ცდა ქებული,მისი ფიქრია, თუ ვით უკეთ მან უპატრონოსთავის მამულსა, თვისთა შვილთა, რომ შემდგომსა დროსარ მისცეს წყევით თვის სახელი შთამომავლობას!.. “რა არის კეთილი მეფის საზრუნავი ? 

Question #15: გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის ლექსი ,, პოეტი ” :რომელ სტრიქონში ჩანს, რომ ილიას გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი საგანგებო დანიშნულება ? 

Question #16: გაიხსენეთ ვაჟა ფშაველას პოემა  ,, სტუმარ მასპინძელი ” :თვითმკვლელობის წინ აღაზა ფიქრობდა, რომ მან და მისმა ქმარმა ქისტებს შესცოდეს.რაში ადანაშაულებდა აღაზა საკუთარ თავს ? 

Question #17: მიხეილ ჯავახიშვილის რომანში ,, ჯაყოს ხიზნები” ვკითხულობთ :,,ჯაყო თეიმურაზის მამულს გარს უვლიდა და ვითარცა უპატრონო  ქონებისა და თავისი ნაოფლარის კანონიერი მემკვიდრე, გააფთრებული გაჰკიოდა : – ჩემია! ჩემია! “ჯაყოს რა თვისება ჩანს ამ მონაკვეთში ?

Question #18: გაიხსენეთ ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობა ,, შელოცვა რადიოთი” :რის გამო დაუთმო ბრომლეის თავისი ინდოელი მსახური ჰექსლეიმ ?

Question #19: გაიხსენეთ კონსტანტინე გამსახურდიას რომანი ,, დიდოსტატის მარჯვენა ” :რომელი ისტორიული რეალობა განაპირობებდა იმას , რომ ,, ამ მაგალითით დაშინებული ტფილისელი ამირაც გატვრინული იყო ” ?

Question #20: გაიხსენეთ გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობა ,, კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა ” :რა საერთო აქვს ღვინის სმასა და კითხვას, ვასიკო კეჟერაძის აზრით?

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]