საქართველოს შიგა წყლები

საქართველოს შიგა წყლები

საქართველოს შიგა წყლები

მდინარეები:

შავი ზღვის აუზი – ფსოუ, ბზიფი, გუმისთა, კოდორი, კელასური, ღალიძგა, ჩხალთა, ენგური, ხობი, რიონი, ყვირილა, ძირულა, ჩხერიმელა, ცხენისწყალი, ტეხური, სუფსა, ნატანები, კინტრიში, ჭოროხი, აჭარისწყალი.

კასპიის ზღვის აუზი – მტკვარი, ფარავანი, ფოცხოვი, დიდი ლიახვი, ქსანი, არაგვი, ძამა, ტანა, თეძამი, ქცია-ხრამი, ალგეთი, დებედა, იორი, ალაზანი.

კავკასიონის   ჩრდ. ფერდობი – სულაკი(პირიქითას ალაზანი), თერგი(ასა, არღუნი).

ტბები – ამტყელი, ბაზალეთი, კარწახი, ლისი, მადათაფა, პალიასტომი, ფარავანი, საღამო, ტაბაწყური, დიდი რიწა, პატარა რიწა, ხანჩალი, ჯანდარა, ყელი.

მყინვარები – ლეხზირი, წანერი, ტვიბერი, ჭალაათი, ხალდე, ადიში, გერგეთი, დევდორაკი, თბილისა, ყვითლოდი, ქვიში, სუათისი.

წყალსაცავები (დას. საქართველო) – ჯვარი (მდ. ენგურზე), გალი (მდ. ერისწყალზე), გუმათი(მდ. რიონზე), ვარციხე (მდ. რიონზე), შაორი, ლაჯანური (მდ.ცხენისწყალზე), ტყიბული (მდ. რიონზე).

წყალსაცავები (აღმოს. საქართველო) – ჟინვალი(მდ. არაგვზე), წალკა (მდ. ხრამზე), სიონი (მდ. იორზე), თბილისი, ალგეთი(მდ. ალგეთზე), ზიონკარი (მდ. ლიახვზე).

ჭაობები – ერისწყლის (მდ. ოქუბსა და გაგიდას შორის);  ჭალადიდი-ფოთის (მდ. რიონსა და ხობს შორის);  ფიჩორა-პალიასტომის (მდ. ფიჩორას ორივე მხარე); ისპანი-ქობულეთის (მდ. ჩოლოქის აუზი); ნაკარღალის (მდ. ენგურის შესართავი); თიგორი-ჭურიის (მდ. ენგურსა და ხობს შორის); ნატანები-სუფსის(მდ. ნატანებსა და სუფსას შორის); ლაითურის (მდ. შარას აუზი).

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]