საკითხები ,,შუშანიკის წამების“ შესახებ

საკითხები ,,შუშანიკის წამების“ შესახებ

შუშანიკის წამება (ძვ. ქ. წამებაჲ წმიდისა შუშანიკისი დედოფლისაჲ) — იაკობ ცურტაველის (ხუცესის) მიერ დაწერილი ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები. ეს არის ჩვენს დრომდე მოღწეული უძველესი ძეგლი ქართული მხატვრული ლიტერატურისა. დაწერილია მე-5 საუკუნეში, კერძოდ 473-483 წ.წ. ავტორი მონათხრობ ამბავთა თვითმხილველი და მონაწილეა. ვარაუდობენ, რომ იაკობი VI საუკუნის დასაწყისში ეპისკოპოსი გამხდარა.

შუშანიკის მეუღლე — ვარსქენი სიკვდილით დასაჯეს 482 წელს. ეს რომ მომხდარიყო ნაწარმოების დაწერამდე, იაკობი აუცილებლად აღნიშნავდა ამ ფაქტს. აქედან გამომდინარე, ნაწარმოები ვარსქენ პიტიახშის სიცოცხლეში ანუ 482 წლამდე დაიწერა, ხოლო შუშანიკ დედოფალი 475 წლის ჩვიდმეტ ოქტომბერს გარდაიცვალა. ამიტომ ითვლება, რომ ნაწარმოები 476—483 წლებში დაიწერა.

ნაწარმოების პერსონაჯები :

 • შუშანიკი (შუშანიკ სომხურად „შროშანს“ (ყვავილი) ნიშნავს) — ვარსქენის მეუღლე, სომეხი მხედართმთავრის, ვარდან მამიკონიანის ასული.
 • იაკობი — ნაწარმოების ავტორი, მღვდელი.
 • ვარსქენი — ქვემო ქართლის ერისმთავარი, ანუ პიტიახში 482 წლამდე, არშუშა პიტიახშის ძე (ვახტანგ გორგასლის ბრძანებით ვარსქენს თავი მოჰკვეთეს სამშობლოს ღალატის გამო).
 • შუშანიკის შვილები — სამი ძე და ერთი ასული.
 • აფოცი — საპიტიახშოს ეპისკოპოსი.
 • ჯოჯიკი — ვარსქენის ძმა.
 • ჯოჯიკის ცოლი — რომელსაც დედოფალმა ჭიქა სახეში შეალეწა და ღვინო ძირს დააქცია.
 • სპარსეთის მეფის შვილი – ვარსქენის მეორე ცოლი
 • კაცი ვინმე სპარსი — ის სამჯერ ჩნდება ნაწარმოებში, ვარაუდობენ, რომ ვარსქენთან დაახლოებული პირი იყო.
 • ვარდან მამიკონიანი — შუშანიკის მამა (მოხსენიებულია ნაწარმოებში).
 • არშუშა— ვარსქენის მამა (მოხსენიებულია ნაწარმოებში).
 • სამოელი — მთავარეპისკოპოსი.
 • იოანე — ეპისკოპოსი.
 • დიაკვანი — რომელსაც უნდა ეთქვა დედოფლისათვის „მტკიცედ დეგ“, მაგრამ პიტიახშისგან შეშინებულმა მხოლოდ ამის თქმა მოასწრო: „მტკი…“.
 • კაცი ვინმე წმინდა — ანუ ბერი, ვისთანაც აფოცი და იაკობი იყვნენ წასულნი რაღაცის საკითხავად.
 • ვინმე ხუცესი — ანუ მღვდელი, რომელსაც ვარსქენმა კვერთხი ჩაარტყა ზურგში.
 • სპარსთა მეფე — ნაწარმოებში მოხსენიებული სპარსთა მეფე არის პეროზი (459—484)
 • ვინმე ჭაბუკი — რომელმაც იაკობს ვარსქენის დანაბარები გადასცა, რომ მას ხლებოდა.
 • კარისკაცი — რომელმაც შეუშვა იაკობი დედოფლის სანახავად.
 • კარისკაცი — რომელიც იაკობმა ქრთამით, საჩუქრით გადმოიბირა, რათა შუშანიკთან შეეშვა.
 • მსახური — რომელიც სპარსეთიდან ახლადდაბრუნებულმა პიტიახშმა „სადიასპანოჲთა ცხენითა“ გამოაგზავნა დედოფალთან ამბის საკითხად.
 • მოციქული — რომელიც ვარსქენმა დედოფალთან გააგზავნა შემდეგი სიტყვებით: თუ სასახლეში არ დაბრუნდები, „ჩორდ წარგცე შენ ანუ კარად კარაულითა“.
 • ძიძიშვილი — რომელიც ვარსქენმა შუშანიკთან შეაგზავნა გადმოსაბირებლად.
 • ვიღაც ადამიანი — რომელიც მივიდა დედოფალთან და უთხრა: კარგად მიუგე ვარსქენს პასუხი, მას შენი მოტყუება უნდოდა და სხვა ბოროტეული განზრახვა ჰქონდა შენთვის.

საყოფაცხოვრებო ნივთები ნაწარმოებში, რომლებიც მე-5 საუკუნეში  გამოიყენებოდა:

 • ჭიქა (ნაწარმოებიდან ვხვდებით რომ არსებობდა სასმელი ჭიქა)
 • ასტამი ანუ ცეცხლის რკინის საჩხრეკი.
 • კუბასტი ანუ შუბლსაკრავი ზედ წაწერილი რელიგიური ტექსტით.
 • კვერთხი, რომელიც ვარსქენს ჰქონდა.
 • ანტიოქიის პალეკარტი, რომელიც დედოფალს ემოსა.
 • სამკაულები, რომელიც ეკეთა შუშანიკს და მათ დიდი მნიშვნელობაც ჰქონდა, რადგან როცა ვარსქენმა დედოფლის ქმრობა უარყო, სამკაულებიც გამოართვა.
 • ალიზი, ანუ აგური, რომელიც სენაკში შუშანიკს ბალიშის მოვალეობას უწევდა.
 • გირჯაკი, ანუ ნაბადი, რომელსაც სენაკში შუშანიკი ქვეშაგებლად იყენებდა.

გეოგრაფიული ადგილები ,,შუშანიკის წამებაში“ :

 • სპარსეთი
 • ქართლი
 • ჰერეთი ანუ საინგილო
 • დაბა ცურტავი
 • ჩორი ანუ დარუბანდი
 • ურდი (ადგილის სახელწოდება)
 • სამეფო კარი (იგულისხმება სპარსთა მეფის კარი ქ. ქტესიფონში)
 • ანტიოქია (ქალაქი ძვ. სირიაში)

რეკომენდირებულია მათი კარგად შესწავლა, რადგან გამოცდაზე არის ისეთი კითხვები, სადაც ზემოთ ჩამოთვლილთა განმარტებებს ან გამოყენების ეპიზოდებს გვეკითხებიან.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]