საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (International Monetary Fund)

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (International Monetary Fund)

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (International Monetary Fund) საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებული დაწესებულების სტატუსი აქვს მინიჭებული. სსფ მიზნად ისახავს გლობალური ფინანსური სისტემის უზრუნველყოფას უცხოური გადაცვლის კურსების და საგადამხდელო ბალანსის მონიტორინგის მეშვეობით. ის ასევე საჭიროებისამებრ სთავაზობს ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას განვითარებად ქვეყნებს.

თქვენი online რეპეტიტორი

 

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]