საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთა წევრიცაა საქართველო

საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთა წევრიცაა საქართველო

დღესდღეისობით მსოფლიოში 2500-ზე მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელთა რიცხვი მუდმივად იზრდება. მათი საშუალებით ხდება საერთაშორისო ურთიერთობების რეგულირება.  საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფუნქციის მიხედვით, არსებობს უნივერსალური, ეკონომიკური, სამხედრო-პოლიტიკური, კულტურული და სხვ; ხოლო მოქმედების მასშტაბების მიხედვით – გლობალური და რეგიონული.

საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთა წევრიცაა საქართველო:

1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 

2. ევროპარლამენტი

3. ევროკომისია

4. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია 

5. გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია 

6. მსოფლიო ბანკი

7. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

8. ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი

9. ევროპის საინვესტიციო ბანკი

10. ევროპის ცენტრალური ბანკი

11. ინტერ-ამერიკული განვითარების ბანკი

12. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია 

13. აზიის განვითარების ბანკი

14. საერთაშორისო საანგარიშსწორებო ბანკი

15. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია

16. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია

17. ევროპის სტატისტიკის სამსახური

18. ევროპის საბჭო

19. ფონდი – ათასწლეულის გამოწვევა

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]