რომის კლუბი - თქვენი online რეპეტიტორი

რომის კლუბი – თქვენი online რეპეტიტორი

რომის კლუბი – თქვენი online რეპეტიტორი.

რომის კლუბი  საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის საქმიანობა მიმართულია გლობალური პრობლემების გადასაჭრელი ტაქტიკისა და სტრატეგიების შემუშავებისკენ.

თქვენი online რეპეტიტორი