ნიკო ლორთქიფანიძის „ოჯახი“-ს განხილვა

ნიკო ლორთქიფანიძის „ოჯახი“-ს განხილვა

…XX საუკუნის ვაითეორეტიკოსები ადამიანს „სიყვარულის თავისუფლებას“ უქადაგებენ და „ოჯახური ბორკილების“ წინააღმდეგ გალაშქრებისაკენ მოუწოდებენ.
ამიტომ ჟღერს ასეთი ვედრებით ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატურა „ოჯახი“. ესაა მწერლის ღაღადისი, მიმართული საზოგადოებისკენ, კატასტროფის წინაშე დამდგარი ოჯახის შესანარჩუნებლად: „ოჯახი! ნუ ვახლებთ ხელს, იგი წმინდაა…“.
„ოჯახური ბორკილების“ წინააღმდეგ გალაშქრების ამ პერიოდში (მინიატურა დაწერილია 1910 წელს) ნიკო ლორთქიფანიძემ ნათლად გამოხატა თავისი შეხედულება ოჯახზე, თავისი უღრმესი პატივისცემაც ადამიანთა სოციალური ურთიერთობის ამ პატარა, მაგრამ პრინციპული რგოლისადმი და მისი მოწოდებაც ოჯახის უფლების შენარჩუნებისაკენ.

ვიოლეტა ცისკარიძე

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]