მუტაციური ცვალებადობა

მუტაციური ცვალებადობა

  • მუტაციები – ეს არის გენოტიპის შემთხვევითი, მაგრამ მდგრადი ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია მთელი ქრომოსომის, მისი რომელიმე უბნის ან ცალკეული გენის ცვლილებით.
  • წერტილოვანი მუტაციას უწოდებენ დნმ-ის მოლეკულაში ერთი წყვილი ნუკლეოტიდის ცვლილებას.
  • გენური მუტაციის  მიზეზი შეიძლება იყოს სტრუქტურულ გენში რომელიმე ნუკლეოტიდური წყვილის ამოვარდნა,  ჩართვა, ან კიდევ გენში ტრიპლეტების ათვლის წერტილის შეცვლა.
  • მუტაციის გამომწვევ  ფაქტორებს მუტაგენები ეწოდება.
  • მუტაციური ცვალებადობა არის გენოტიპში მომხდარი ცვლილება, რომელიც ფენოტიპურადაც გამომჟღავნდება.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]