ვერბალურის ტესტი V

ვერბალურის ტესტი V

Question #1: აისბერგი : წყალქვეშ

Question #2: აყალბებს : ფალსიფიცირებული

Question #3: ბოჰემა : მიზანშეწონილი

Question #4: წკრიალი : ზანზალაკის ხმა

Question #5: სიმეტრიის ღერძი : ხერხემალი

Question #6: იალქანი : აღვირი

Question #7: ანაბარი : საჩუქარი

Question #8: სოციალურ ცხოვრებას —– აღწერს მეცნიერულ კანონთა რიგი, რომელიც —– .ურთიერთდამოკიდებულება მასასა და მიზიდულობას შორის მსოფლიოს ერთ ნაწილში,მეორესთან შედარებით, მნიშვნელოვნად არ იცვლება და აგური ჩინეთშიც იმავე აჩქარებითვარდება, როგორც კანზასში, —– ურთიერთმიმართება სამუშაოსა და ანაზღაურებას შორის—– .

Question #9: ფსიქოლოგი ლოიდ-მორგანი —– ანთროპომორფიზმს (ცხოველისთვის ადამიანისთვისებების მიწერას) ცხოველთა ქცევის ახსნაში. მან ჩამოაყალიბა ე. წ. „ეკონომიის კანონი“,რომლის თანახმად, —– ამა თუ იმ ქცევის ინტერპრეტირება, როგორც უმაღლესი ფსიქიკურიფუნქციების გამოვლინებისა, თუ მისი ახსნა —– ცხოველის —– .

Question #10: —– , რომ საცხოვრებელი ადგილის სელექციას —— შეუძლიათ, განსაზღვრონ თავიანთისაცხოვრებელი ადგილი, —– , რომელიც ღვივდება —– გარემო პირობებში.

Question #11: ოთხი მეგობარი – ანა, სოფო, გიო და დათო – მაგიდის გარშემო ოთხ სხვადასხვა მხარესზის. ცნობილია, რომ ისინი სხვადასხვა ასაკისა არიან:• დათო გიოზე უმცროსია.• გიოს მარჯვნივ ამ ოთხ მეგობარს შორის ყველაზე უფროსი ზის, ხოლო მის მარცხნივ –ყველაზე უმცროსი.• სოფოს პირდაპირ ვინც ზის, ის გიოზე უფროსია.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელშია სწორად დალაგებული ბავშვები ყველაზე უმცროსიდანყველაზე უფროსისკენ?

Question #12: მოცემულია ორი წანამძღვარი და მათგან გამომდინარე დანასკვი:I წანამძღვარი: ჩვენი უნივერსიტეტის ყველა პირველკურსელი სწავლობს ფილოსოფიას დამათემატიკას.II წანამძღვარი: ჩვენი უნივერსიტეტის ზოგიერთი პირველკურსელი სპორტსმენია.დანასკვი: მაშასადამე, ზოგიერთი სპორტსმენი სწავლობს ფილოსოფიას.ქვემოთ აღწერილია პირველი წანამძღვრის შეცვლის სხვადასხვა გზა. რომელი ცვლილებისშემთხვევაში მივიღებთ ისევ მართებულ დასკვნას?პირველ წანამძღვარში:

Question #13: გუგულები სხვა სახეობის ჩიტების ბუდეში დებენ კვერცხს და მათ აზრდევინებენ ნაშიერს.იმის ასახსნელად, თუ რატომ არ აგდებენ „მასპინძლები“ ბუდიდან უცხო კვერცხს ან ბარტყს,რამდენიმე ჰიპოთეზა არსებობს. ერთ-ერთი მათგანის თანახმად, გუგულის ზოგიერთსახეობაში ევოლუციურად ჩამოყალიბდა „მაფიის“ ქცევითი მოდელი: გუგულებირეგულარულად ამოწმებენ ბუდეს, რომელშიც კვერცხი დადეს, მფარველობენ მას, ხოლო თუმათი კვერცხი ან ბარტყი ბუდეში არ არის, მასპინძლის ბუდეს ანადგურებენ.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად რომელი ვითარება დააყენებდა ეჭვქვეშ „მაფიის“ჰიპოთეზას?

Question #14: მოცემულია:• არც ერთი კეთილსინდისიერი ადამიანი არ არის ანგარებიანი.• ზოგიერთი ანგარებიანი ადამიანი გულუხვია.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად მცდარი, თუ მოცემული დებულებებიჭეშმარიტია?

Question #15: ყველასთვის ცნობილია, რომ პინგვინები ანტარქტიდაში ბინადრობენ, მაგრამ ცოტამ თუიცის, რომ ისინი ნამდვილი პინგვინები არ არიან. „ისინი მანშოტები არიან, – წერდა ცნობილიმწერალი ანატოლ ფრანსი, – თუ მანშოტებს პინგვინებს ეძახიან, მაშინ რა ჰქვიათ ნამდვილპინგვინებს?“. სანამ მეცნიერებმა დაასრულეს კამათი იმის შესახებ, თუ რა უნდა ერქვათანტარქტიკულ და არქტიკულ პინგვინებს, ეს უკანასკნელნი გადაშენდნენ.არქტიკის პინგვინები ალკისებრთა ოჯახის უფრთო ალკების სახეობას მიეკუთვნებოდნენ.ჩრდილო ატლანტიკის მეზღვაურები და ვეშაპებზე მონადირეები უფრთო ალკას პინგვინისსახელით იცნობდნენ. ამ ფრინველს ბევრი სხვა სახელიც ჰქონდა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომადამიანებისათვის ის ოდითგანვე იყო ცნობილი. წინა მხრიდან თეთრი, ხოლო ზურგიდან შავიფერის ბუმბულით შემოსილნი, ისინი მსხვილი და მოუქნელები ჩანდნენ კანქვეშა ცხიმისსქელი ფენის გამო, რომელიც თბოიზოლაციის ფუნქციას ასრულებდა. მათ ზაფხულობითთვალებს შორის თეთრი ლაქები უჩნდებოდათ, რომლებიც ზამთარში ფართო თეთრ ზოლადგადაიქცეოდა.მას შემდეგ, რაც ვეშაპების რეწვამ ანტარქტიკისკენ გადაინაცვლა, იქ აღმოაჩინეს უამრავიუფრთო, შავ-თეთრი ფერის, ვერტიკალურად მოსიარულე ფრინველი, რომლებიც მათთვისნაცნობ პინგვინებად მიიჩნიეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში მათარასოდეს მოიხსენიებენ ამ სახელით, მსოფლიოს ყველა კუთხეში სახელი „პინგვინი“ სწორედანტარქტიკის ბინადარ ამ ფრინველებს დაუკავშირდა. მე-18 საუკუნის ბოლოს ფრანგიბუნებისმეტყველი ჟორჟ ბუფონი გაეცნო კაპიტან ჯეიმს კუკისა და ნატურალისტ ჯორჯფოსტერის ანგარიშებს მათი მოგზაურობის შესახებ სამხრეთის ზღვებში. ანტარქტიკულიპინგვინების აღწერის ანალიზის საფუძველზე ბუფონმა დაასკვნა, რომ ისინი მხოლოდგარეგნულად ჰგავდნენ უფრთო ალკებს: მათაც განუვითარებელი ფრთები ჰქონდათ,შეფერილობით და სიარულითაც მათი მსგავსნი იყვნენ.უფრთო ალკები დროის უმეტეს ნაწილს ჩრდილოეთ ატლანტიკის ცივ წყლებშიატარებდნენ, მაგრამ გამრავლების პერიოდში ხმელეთზე გამოდიოდნენ – უთვალავირაოდენობით იკრიბებოდნენ ჩრდილოეთის კლდოვან კუნძულებზე, ისეთ ადგილებში, სადაცბევრი თევზი და ნაკლები მტაცებელი იყო. ევოლუციის პროცესში ფრენის უნარის დაკარგვამ,ხმელეთზე გადაადგილების სიძნელემ და ადამიანებისადმი მიმნდობლობამ განაპირობაუფრთო ალკების სრული დაუცველობა საფრთხისგან. მათზე აქტიური ნადირობა უკვე VIIIსაუკუნიდან დაიწყო, თუმცა, ამ პროცესმა გაცილებით დიდი მასშტაბები მიიღო ბაფინისმიწაზე ოქროს მოსაპოვებლად მოწყობილი ექსპედიციების დროს. ხომალდებისმრავალრიცხოვანი ეკიპაჟებისთვის სურსათის მარაგის შევსების ძირითად წყაროს სწორედუფრთო ალკები წარმოადგენდნენ. მეზღვაურები გადმოდიოდნენ ნაპირზე, სადაც ესფრინველები, დიდ ჯგუფებად შეკრებილნი, ყოველგვარი შიშის გარეშე ხვდებოდნენ მათ.ალკების შეპყრობა ძალზე იოლი იყო, რადგან მათ უკან დასახევი გზა არ ჰქონდათ: უშუალოდზღვიდან იწყებოდა მაღალი კლდეები, რომლებზე არც სწრაფად აძრომა შეეძლოთ და არცაფრენა.ამგვარი „ნადირობა“ გაგრძელდა მანამ, სანამ უფრთო ალკები დიდ იშვიათობად არიქცნენ. მეცნიერებმა ისინი დაცული ფრინველების სიაში შეიყვანეს, თუმცა, ამან საპირისპიროშედეგი გამოიღო. ფრინველის ფიტული თუ კვერცხი მუზეუმებისა და კოლექციონერებისმზარდი ინტერესის საგნად იქცა. XIX საუკუნის დასაწყისისთვის უფრთო ალკები ისლანდიისერთ-ერთ ყველაზე მიუვალ კუნძულზე იყვნენ შემორჩენილნი. მაგრამ ვულკანის ამოქმედებისშედეგად ეს კუნძული ჩაიძირა. დაიხოცა მრავალი ფრინველი, ხოლო გადარჩენილებიგადასახლდნენ კუნძულ ელდეიზე, რომელიც ადამიანისთვის ადვილად მისადგომი იყო.მეზღვაურებმა ალკების ბოლო წყვილს 1844 წელს მიაგნეს. მათი შეპყრობისას განადგურდაალკების ბოლო კვერცხიც. ასე გადაშენდნენ უფრთო ალკები – პინგვინების სახელის„კანონიერი“ მფლობელები.————#კითხვა: რა მიმართებაა ტექსტის I და III აბზაცებს შორის?

Question #16: სიტყვა „პინგვინის“ (Pinguinus) წარმოშობის სხვადასხვა ვერსია არსებობს.ეს სიტყვა:I. ვალიურად (უელსის მკვიდრთა ენა) აღნიშნავდა „თეთრ თავს“.II. ინგლისურად მიანიშნებდა მოკლე ფრთებზე.III. ლათინურად ნიშნავდა მსუქანს.სიტყვის მითითებული მნიშვნელობებიდან რომელი/რომლები უკავშირდება უფრთო ალკისმახასიათებლებს?

Question #17: რით აიხსნება ის ფაქტი, რომ დღეს პინგვინების სახელით ცნობილ ფრინველებსსამეცნიერო ლიტერატურაში ამ სახელით არ მოიხსენიებენ?

Question #18: რა იყო ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელმაც განაპირობა ორი ურთიერთსაპირისპირომოვლენა – არქტიკის პინგვინების უთვალავი რაოდენობით გამრავლება, შემდეგ კი მათიგადაშენება?

Question #19: ტექსტის თანახმად, შეიძლება ითქვას, რომ არქტიკული პინგვინების გადაშენებაშიძირითადი როლი შეასრულა:

Question #20: ამჟამად კუნძულ ელდეიზე აგებულია მცირე ზომის მემორიალი – უფრთო ალკის ქანდაკება.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ ასახავს მისი აგების შესაძლო მოტივს?ეს მემორიალი აიგო:

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]