ვერბალურის ტესტი IV

მეთ დეიმონი მარსზე ვერბალურის ტესტსაც აკეთებდა

Question #1: მისადაგება : მორგება                 განვითარება :

Question #2: გამოსახულება : კონტური                  კუნძული :

Question #3: ჭვავის ყანა : თავთავი                          ფიჭვნარი :

Question #4: ნივთიერება : მოლეკულა                           ხაზი :

Question #5: ბურთი : ბატუტი                               ბზრიალა :

Question #6: უდავოა, რომ მეტყველება მხოლოდ ადამიანებს შორის ურთიერთობისთვის —– . თუ გავიხსენებთ, რომ ბავშვს თამაშის დროს საათობით შეუძლია ილაპარაკოს,  როცა მსმენელი —– , სრულწლოვანი ადამიანებისათვის კი —– ფაქტობრივად უაზრო „ლაქლაქი“, ცხადი გახდება, რომ ხშირად ენის გამოყენება წმინდა კომუნიკაციურ მიზანს —– .

Question #7: სახელმწიფოში პრობლემების შესახებ შეიძლება იგივე ვთქვათ, რასაც ექიმები ზოგიერთ სნეულებაზე ამბობენ: —– სტადიაზე მისგან განკურნება —– , ხოლო თუ დიდი დრო —– ისე,  რომ სნეულება ვერ ამოიცნეს და მკურნალობის გარეშე დატოვეს, მაშინ, პირიქით, მისი —– განკურნებაა ძნელი.

Question #8: ჟან კოქტო წერდა: ხელოვნება ქმნის —– ნივთებს, რომლებიც —– დროთა განმავლობაში; —– , მოდა ქმნის —– ნივთებს, რომლებიც, როგორც წესი, —– ჟამთა სვლასთან ერთად.

Question #9: მაშინ, როდესაც —– ლიტერატურაში, —– ფიზიკის არცოდნით ტრაბახი და მათემატიკაში საკუთარი არაკომპეტენტურობის ამაყად ხაზგასმა. —– , თუ გავითვალისწინებთ,  რაოდენ ძლიერაა თანამედროვე საზოგადოება დამოკიდებული მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაზე.

Question #10: —— ადამიანის ქცევა დამოკიდებულია გარე სამყაროს მოვლენებზე, ის უშუალოდ ამ მოვლენებით —— განპირობებული. ჩვენს ქმედებას განაპირობებს   —— გარე სამყარო,  —— გარე სამყაროს მოვლენათა ჩვენეული აღქმა.

Question #11: ქვემოთ მოცემულია დებულებათა წყვილები.I.       არც ერთი სტუდენტი არ არის არასრულწლოვანი.ზოგიერთი სტუდენტი სრულწლოვანია.II.      ავტოპარკში ყველა მანქანა ტექნიკურად გამართულია.ავტოპარკში არ არის არც ერთი ტექნიკურად გაუმართავი მანქანა. III.     ზოგიერთი მკვეხარა ადამიანი მშიშარაც არის.არსებობენ მშიშარა ადამიანები, რომლებიც მკვეხარები არ არიან.IV.     ყველა ჯიშის ხეზე როდი იკეთებს ბუდეს ბულბული.ბულბული ბუდეს მხოლოდ ერთი ჯიშის ხეზე იკეთებს.რომელი წყვილი შედგება ზუსტად ერთნაირი შინაარსის მქონე დებულებებისგან?

Question #12: დერეფანში ერთმანეთის პირისპირ სამ-სამი ოთახია, რომლებშიც ორგანიზაციის თანამშრომლების კაბინეტებია განლაგებული. მოცემულია:•      დირექტორის კაბინეტი მხოლოდ ერთ ოთახს ესაზღვრება გვერდიდან.•      მენეჯერის კაბინეტს მარჯვნიდანაც და მარცხნიდანაც ესაზღვრება თითო ოთახი.•      ფინანსისტის კაბინეტი დირექტორის კაბინეტს ესაზღვრება.•      იურისტისა და ადმინისტრატორის კაბინეტები დერეფნის ერთ მხარესაა.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია შეუძლებელი, თუ ეს პირობები სრულდება?

Question #13: მოცემულია ოთხი დებულება:I.     ზოოპარკში ცხოვრობს ჟირაფი ან ჰიპოპოტამი – ერთ-ერთი მაინც.II.   თუ ზოოპარკში ცხოვრობს მარტორქა, მაშინ აქ ზებრაც ცხოვრობს.III.  ზოოპარკში არ ცხოვრობს ზებრა ან გნუ – ერთ-ერთი მაინც.IV.  თუ ზოოპარკში ცხოვრობს ჟირაფი, მაშინ აქ არ ცხოვრობს ზებრა.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს სწორად ამ დებულებებს შორის მიმართებას?

Question #14: დედამიწის ატმოსფეროსა და ოკეანეების საშუალო ტემპერატურა მე-19 საუკუნის ბოლო ათწლეულებიდან დღემდე სულ უფრო იზრდება – ამ მოვლენას გლობალურ დათბობას უწოდებენ.  მეცნიერთა ერთი ჯგუფის აზრით, გლობალური დათბობა გამოწვეულია არა ადამიანის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფაქტორებით,  არამედ მზის გამოსხივების განსაკუთრებული აქტიურობით, რომელიც თავის პიკზეა ბოლო 150 წლის განმავლობაში.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ვითარება განამტკიცებს აღნიშნულ ვარაუდს ყველაზე მეტად?

Question #15: რამდენიმე წლის წინ იაპონელმა მეცნიერებმა შექმნეს ანდროიდი* „აქტროიდ-დერი“. მას კორპორაციულ საღამოებზე სპიკერის როლი უნდა შეესრულებინა,რასაც პიროვნული სიღრმე სულაც არ სჭირდება. აქტროიდი ანდროიდის (რობოტი-ჰუმანოიდის) სახეობაა, რომელიც ვიზუალურად ძალიან ჰგავს ადამიანს: თვალებს ახამხამებს,საუბრობს, შეუძლია ადამიანების ამოცნობა და სხვ. მართალია, ამ აქტროიდი-გოგონას შექმნაზე 250 000 დოლარი დაიხარჯა, მაგრამ ის მაინც არაბუნებრივად, მოუქნელად მოძრაობდა.აქტროიდი პიტსბურგის უნივერსიტეტში გაგზავნეს, რათა მისთვის პიროვნული თვისებები დაეპროგრამებინათ. ყოველ შემთხვევაში, ამის იმედი ჰქონდა ხუთ ოპტიმისტ მაგისტრანტს,რომლებიც უნივერსიტეტის გასართობი ტექნოლოგიების ცენტრში მუშაობდნენ: მათ უნდა ეზრუნათ იმაზე, რომ ეს ლამაზი რობოტი გოგონა უფრო დამაჯერებელი გამხდარიყო და ნაკლებადდამსგავსებოდა რობოტს. უპირველეს  ყოვლისა,  სახელი  შეუცვალეს  და  „იუმე“  დაარქვეს,  რაც  იაპონურად  „ოცნებას“,„სიზმარს“ ნიშნავს.აქტროიდი ახალი თაობის რობოტია. ამ ტიპის რობოტები არ არიან შექმნილები ინდუსტრიულ   მანქანებად;   ისინი   დამოუკიდებელ   აგენტებს   წარმოადგენენ,   რომელთაც სახლში,სკოლასა  თუ სამსახურში  ადამიანის  ან  რომელიმე  ცოცხალი  არსების  როლი  უნდა შეასრულონ. ამ ტიპის რობოტია, მაგალითად, ხალიჩებზე მორბენალი რობოტი-მტვერსასრუტი„რუმბა“, ხანდაზმულთა ცენტრებისთვის გასართობად შექმნილი პატარა რობოტი-სელაპი ან საყვარელი რობოტი-ძაღლი, რომელიც ჩვენს ბრძანებას ემორჩილება – თუ ვეტყვით, დაჯდება,კოტრიალობს და ხალიჩასაც არ დაგვისვრის. შესაძლოა, უფრო მალე დახვეწილი რობოტებიც გვყავდეს, რომლებიც საჭმელს მოგვიმზადებენ, ან ბავშვებს ძიძობას გაუწევენ.ჩვენ კი ამ სოციალურ რობოტებს შორი მანძილიდან კომპიუტერის მეშვეობით დავაკვირდებით და ვმართავთ.გასართობი     ტექნოლოგიების     ცენტრში     „იუმეს     პროექტზე“     მომუშავე     ჯგუფიტრანსფორმირებული ანდროიდის პრეზენტაციის მოსაწყობად ემზადებოდა. რთული ამოცანა ჰქონდათ: ტექნიკურად კარგად აწყობილი რობოტი დამაჯერებელიც,უფრო ბუნებრივიც უნდა გამხდარიყო. ჯგუფის პროგრამისტმა იან ლინმა შეიმუშავა პროგრამა იუმეს ემოციების სამართავად. თუმცა, მხოლოდ ნაწილობრივ მოხერხდა,რომ გოგო-რობოტს სახეების ცნობის უნარი და, ამასთანავე, უფრო რეალისტური მზერა ჰქონოდა: ადამიანს ჯერ თვალებს უსწორებდა და შემდეგ ნელ-ნელა ატრიალებდა მისკენ თავს.მისი უნებლიე მოძრაობებისა და არაბუნებრივი მზერის შესანიღბავად ჯგუფმა გადაწყვიტა, იუმეს საქციელი მისი ხასიათისთვის მიეწერა და შესაბამისადაც შეემოსა.გადაწყვიტეს, რომ ის ყოფილიყო ოდნავ პანკი, ოდნავ გოთი**, რომელიც შორიდანვე მიიქცევდა ყურადღებას. ექსპერიმენტატორებმა იუმეს გრძელი გადაჭრილი შავი ხელთათმანები გაუკეთესზომბივით გაშეშებული ხელების დასაფარავად, მუქი ტუჩის საცხი კი იმიტომ წაუსვეს, რომ გოგო-რობოტს პირის ბოლომდე მოკუმვა არ შეუძლია.ამ სპეციფიკური იმიჯის მიუხედავად, იუმე მაინც ისევ ის ძველი „აქტროიდ-დერია“, თუმცა, ახლა თავისი ადგილი მაინც იცის – ჯგუფი მიხვდა, თუ რაოდენ ძნელია,როცა რაღაცის მოლოდინი გაქვს და უცებ იმედი გაგიცრუვდება, ამიტომ იუმეს ახალი მისასალმებელი ტექსტი ასწავლეს: „მე არ ვარ ადამიანი! – აღიარებს გოგო-რობოტი,– მე ვერასოდეს ვიქნები ზუსტად შენნაირი. ეს არც ისე ცუდია. ისე, მე მომწონს ანდროიდობა“. იუმეს პროგრესით მოხიბლულმა პროფესორებმა ჯგუფს უმაღლესი შეფასება მისცეს.#კითხვა:  პიტსბურგის უნივერსიტეტის ხუთ მაგისტრანტს ავტორი  ოპტიმისტებს უწოდებს, რადგან:

Question #16: რა ფუნქცია აქვს „რუმბას“, რობოტი-სელაპისა და რობოტი-ძაღლის ეპიზოდს ამ ტექსტში?

Question #17: რატომ გადაიქცა რობოტი-გოგონა იუმე პანკად თუ გოთად?

Question #18: ქვემოთ ჩამოთვლილია იუმეს პროექტზე მუშაობის რამდენიმე ასპექტი:I.       იან ლინის მიერ შემუშავებული პროგრამა იუმეს ემოციების გასაკონტროლებლად;II.      იუმეს მზერისა და მოძრაობის კოორდინირება;III.     სპეციფიკური იმიჯის გამოყენება იუმეს აქტროიდისეული ქცევის შესანიღბავად;IV.     იუმეს მისასალმებელი ტექსტის შინაარსი, რომელიც ხაზს უსვამს მის ახალ სტატუსს.ჩამოთვლილთაგან შეარჩიეთ ის ძირითადი ასპექტი/ასპექტები, რომლებმაც განაპირობა „იუმეს ჯგუფისთვის“ უმაღლესი შეფასების მინიჭება:

Question #19: გაეცანით ინფორმაციას ერთი სოციალური რობოტის შესახებ:რობოტი  „სნეკბოტი“  სიმაღლით  1,5  მეტრამდეა.  კარიკატურული  ნაკვთებით  ოდნავ წააგავს ადამიანს. კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლის სასადილოში სნეკბოტიშეკვეთებს იღებს და საკვებს არიგებს. ზოგჯერ ეშლება პროდუქტის ან ხურდის მოტანა, თუმცა, წინასწარ იძლევა  გაფრთხილებას,  რომ  შეიძლება  შეცდომა  დაუშვას,  და,თუ  შეცდომას  დაუშვებს, ბოდიშს იხდის.სნეკბოტისა  და  იუმეს  შედარების  საფუძველზე  გამოტანილი  რომელი  დასკვნა  არ  იქნება მართებული?

Question #20: რა არის ამ ტექსტის ძირითადი მიზანი?

Question #21: რას ნიშნავს “გარდაგულაძნეს”?

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]