დიდოსტატისმარჯვენა

დიდოსტატის მარჯვენა

დიდოსტატის მარჯვენა

Question #1: რამდენი წლისა გაამეფეს გიორგი?

Question #2: რომელი ციხე ეკუთვნოდა ფარსმანის ოჯახს?

Question #3: სად შეირქვა ფარსანმა სპარსი?

Question #4: ვინ ამბობს? : ,, ხელოვნება გულის სისხლს მოითხოვს საფასად, თუ მთელი ჯანი არ შეალიე ამ სასტიკ ბომონს არაფერი გამოგივა ხელიდან”

Question #5: რას ნიშნავს მჩხიბავი ?

Question #6: რომელი მხატვრული ხერხია,, აგური აგურს წაეპოტინა ” ?

Question #7: ვინ უყვარდა ყველაზე მეტად გიორგი მეფეს?

Question #8: სადაური იყო არსაკიძე?

Question #9: ვის ჩასჩიჩინებდა მზრდელი მუდამ :  ,, ცხოვრება უდაბნოა, ურწყული და ეცადე გარს შემოუარო ” ?

Question #10: ვინ იყო შემსმენელი ფარსმანისა?

Question #11: ვის ეკუთვნოდა თავიდან ძელიცხოელის ჯვარი ?

Question #12: ვინ ჯობდა მეფესა და გირშელს ცურვაში?

Question #13: ვისზეა საუბარი : ,, გახადა სამოსი, გაოცდა, როცა ნახმლევებისგან დაჩეხილი სხეული ნახა, სავსებით ახალგაზრდა ვაჟკაცის სხეული.” ?

Question #14: რომელ წელს აიღეს სარკინოზებმა თბილისი?

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]