დასავლეთ საქართველოს მთები, უღელტეხილები და ქედები მხარეების მიხედვით

დასავლეთ საქართველოს მთები, უღელტეხილები და ქედები მხარეების მიხედვით

აფხაზეთი:

 1. მ. ახაგი
 2. მ. არაბიკა
 3. მ. აღეფსთა
 4. მ. ჩიფშირა
 5. მ. აჩიბასი
 6. მ. ანჩხო
 7. მ. ხიფსთა
 8. მ. გუმშხა
 9. მ. დიდი ხუტია
 10. მ. მაგუაშირხა
 11. მ. კუნიაშთა
 12. მ. ჟეფიშხა
 13. მ. ჩუმკუზბა
 14. მ. ძიხვა
 15. მ. ლახთა
 16. მ. დაუჩი
 17. მ. ფანავი
 18. მ. ხოჯალი
 19. მ. აკიბა
 20. მ. ოხაჩქუე
 21. აძაფშის უღ.
 22. დოუს უღ.
 23. ხიმსის უღ.
 24. ლაბის უღ.
 25. მარუხის უღ.
 26. ამტყელის უღ.
 27. გაგრის ქედი
 28. ბზიფის ქედი
 29. ჩხალთის ქედი
 30. კოდორის ქედი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

 1. მ. შავლარი
 2. მ. უშბა
 3. მ. თეთნულდი
 4. მ. ოთეფურა
 5. მ. ლაკუმურაშდუდი
 6. მ. ცაშიკიბული
 7. მ. მიგარა
 8. მ. გადრეკილი
 9. ხაკრის უღ.
 10. ბეჩოს უღ.
 11. უთვირის უღ.
 12. უღვრის უღ.
 13. ეგრისის ქედი
 14. სვანეთის ქედი
 15. მესხეთის ქედი

გურია:

 1. ზოტისწვერი
 2. მეფისწყარო
 3. საყორნია
 4. ბახმარო.

აჭარა:

 1. მ.ხინო
 2. მ. მორვილი
 3. მ. პერანგა
 4. მ. ჭაჭნახი
 5. გოდერძის უღ.

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

 1. მ. ლაპილი
 2. მ. მექფაში
 3. მ. წიქურა
 4. მ. სამერცხლე
 5. მ. აილამა
 6. მ. ფასისმთა
 7. მ. დადიაში
 8. მ. ბურჭულა.
 9. მ. ლებეური
 10. მ. კუპრა
 11. მ. ხიხათა
 12.  მ. საწალიკე
 13. ლეჩხუმის ქედი
 14. შოდას ქედი
 15. რაჭის ქედი

იმერეთი:

 1. მ. სამეცხვარიო
 2. მ. წყალწითელა
 3. მ. მეფისწყარო
 4. მ. ბუღნარა.
 5. ზეკარის უღ.
 6. რიკოთის უღ.
 7. ლიხის ქედი

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]