ანალოგიების ტესტი VI

ანალოგიების ტესტი VI

Question #1: მთაგრეხილი : მთა

Question #2: გემოს შეგრძნება : ყნოსვა

Question #3: მისცა : ბოძება

Question #4: მეტყველება : დიალოგი

Question #5: ყურადღება : უგულისყუროდ

Question #6: კატერი : ნიჩბიანი ნავიკატერი

Question #7: ქვევრი : მთვრალი

Question #8: გალავანი : ქვა

Question #9: წერს : წერილი

Question #10: მწყემსი : იალაღი

Question #11: სიბრალული : თავის მოსაწყლება

Question #12: ფარისეველი : სიყალბე

Question #13: სამზარეულო : ჭურჭელი

Question #14: ექსპერიმენტი : კვლევის მეთოდი

Question #15: ჯუნგლი : ტაიგა

Question #16: ნაფოტი : ნაჯახი 

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]