ანალოგიების ტესტი V

ანალოგიების ტესტი V

Question #1: გულგრილი : თანაგრძნობა

Question #2: თეატრი : აფიშა

Question #3: ხანძარი : დაუდევრობა

Question #4: ბაღი : მცენარე

Question #5: ბატის ფრთა : ავტოკალამი

Question #6: სვეტი : სვეტოვანი

Question #7: ბრბო : საზოგადოებაბრბო : საზოგადოებაბრბო : საზოგადოება

Question #8: შიმშილი : მოთხოვნილება

Question #9: კვალი : გაკვალვა

Question #10: ადამიანის სხეული : წარბიადამიანის სხეული : წარბი

Question #11: სიბრალული : თავის მოსაწყლება

Question #12: ჩრდილოეთი : კომპასის ისარი

Question #13: სამხატვრო სახელოსნო : საგამოფენო დარბაზი

Question #14: კვლევის მეთოდი : ექსპერიმენტი

Question #15: ტაიგა : ჯუნგლი

Question #16: ბუხარი : კვამლი

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]