ანალოგიების ტესტი IV

Question #1: თმა : ნაწნავი

Question #2: სერია : სერიალი

Question #3: მიწა : ნაფეხური

Question #4: დროშა : გერბი

Question #5: მღვრიე : ამღვრევს

Question #6: კომპოზიტორი : ავტორი

Question #7: ბეღელი : მარანი

Question #8: სიცივე : თერმომეტრი

Question #9: ტყე : ტოტი

Question #10: იღვწის : ნაღვაწი

Question #11: ფარისეველი : სიყალბე

Question #12: გაისად : სამომავლოდ

Question #13: ბუხარი : ნაცარი

Question #14: ექსპერიმენტი : კვლევის მეთოდი

Question #15: ჯუნგლი : ტაიგა

Question #16: საზოგადოება : ინდივიდი

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]