ანალოგიების ტესტები III

Question #1: ქარგვა : მოქარგული

Question #2: სკა : თაფლი

Question #3: გაზიარება : გულშემატკივარი

Question #4: ფოლადი : ხმალი

Question #5: მაკეტი : მოდელი

Question #6: ანონიმური : ხელმოწერა

Question #7: ჯავშანი : სკაფანდრი

Question #8: ატმოსფერული ტენი : ნალექები

Question #9: არქაიკა : არქეოლოგი

Question #10: კინოკამერა : კინოდარბაზი

Question #11: სკა : თაფლი

Question #12: პროგრესი : განვითარება

Question #13: სიურპრიზი : მოსალოდნელი

Question #14: ვეფხვი : არწივი

Question #15: დამცველი : ადვოკატი

Question #16: ჯავშანი : სკაფანდრი

Question #17: აზროვნება : უნარი

Question #18: ბუმერანგი : დაბრუნება

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]