ანალოგიების ტესტები II

ანალოგიების ტესტები II

Question #1: დიალოგი : სიტყვა

Question #2: სკა : თაფლი

Question #3: მოხეტიალე : მოგზაური

Question #4: ვარაუდი : წინასწარი

Question #5: ლაყუჩი : ფილტვი

Question #6: რეზერვუარი : მარაგი

Question #7: ჯავშანი : სკაფანდრი

Question #8: ანესთეზიოლოგი : ქირურგი

Question #9: სახეობა : მრავალფეროვნება

Question #10: ყნოსვა : არომატი

Question #11: სკა : თაფლი

Question #12: სიმბოლო : პირობითი

Question #13: დინება : ჯებირი

Question #14: მხატვრული ხერხი : ეპითეტი

Question #15: ძაბრი : კონუსი

Question #16: ჯავშანი : სკაფანდრი

Question #17: ვაკუუმი : სავსე

Question #18: სახეობა : მრავალფეროვნება

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]