თქვენი online რეპეტიტორი თქვენი online რეპეტიტორი

0

პლაზმური მემბრანა

პლაზმური მემბრანა პლაზმური მემბრანა ბარიერია, რომელიც შედგება ორმაგი ფოსფოლიპიდური შრისგან და შუაში ჩაშენებული ცილის მოლეკულებისგან....

ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები 2

ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები

ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები განსხვავება ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის შეიმჩნევა მოლეკულურ დონეზე. ცოცხალი ორგანიზი შეიცავს...

0

საქართველოს რეგიონები

საქართველოს რეგიონები თბილისი: საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მისი ჩრდილოეთი საზღვარი საგურამოს ქედის სამხრეთ მთისწინეთზე, ხოლო...

საქართველოს მეურნეობა 0

საქართველოს მეურნეობა

საქართველოს მეურნეობა საქართველოს მრეწველობა: დღეისათვის საქართველოს უმნიშვნელოვანესი დარგია მომსახურება და სოფლის მეურნეობა. სწორედ აქ იქმნება...

საქართველოს მოსახლეობა 0

საქართველოს მოსახლეობა

საქართველოს მოსახლეობა ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში საქართველოში, ისევე, როგორც მთელ მსოფლიოში, მოსახლეობის რაოდენობა სწრაფად იზრდება,...

საქართველოს დაცული ტერიტორიები 0

საქართველოს დაცული ტერიტორიები

საქართველოს დაცული ტერიტორიები საქართველოს, ბიომრავალფეროვნების მიხედვით, ევროპაში – პირველი, ხოლო მსოფლიოში 71-ე ადგილი უკავია. ენდემების...

სტიქიური მოვლენები 0

სტიქიური მოვლენები საქართველოში

სტიქიური მოვლენები საქართველოში საქართველოში ხშირია ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები და მათი თანამდევი უარყოფითი შედეგები. სტიქიური პროცესებით...

საქართველოს ნიადაგები 0

საქართველოს ნიადაგები

საქართველოს ნიადაგები საქართველოში წარმოდგენილია როგორც ჭაობისა და ნახევარუდაბნოს, ასევე მთისა და ბარის ნიადაგები. ამავე დროს,...